Buteljer och flaskor i långa banor – Jönköpings läns museum

Buteljer och flaskor i långa banor

Publicerat: 23 feb, 2021

Ölbuteljer, brännvinsflaskor och en fältflaska till Svenska armén är några exempel på föremålen ur en stor och fin samling glasflaskor, som nu finns på Jönköpings läns museum.

I slutet av förra året fick Länsmuseets ta emot en riktig ”julklapp” – en välbevarad samling av glasflaskor från Sunds glasbruk, ett glasbruk som tidigare funnits i vårt län. Givaren är Lars-Göran Sundahl i Huskvarna, vars farfar, Axel Sundahl, arbetade som glasblåsare vid Sunds glasbruk i 30 år. Givarens far, Jalmar Sundahl, var som 14-åring hyttpojke på glasbruket.

Sunds glasbruk i Jönköpings län

Glasbruket i Sund, Järsnäs socken, grundades 1874. Det var ett så kallat emballageglasbruk med hantverksmässig tillverkning. Här tillverkades buteljer och flaskor av de mest skiftande slag, såsom sprit-, vin, öl- och medicinflaskor, liksom vattenpluntor till armén. Även en av Sveriges första mjölkflaskor tillverkades på bruket med början 1898. Här uppfanns även en patentkork 1902, en glaspropp med bygel, den så kallade Strandhs patentpropp.

Sunds glasbruk i Äng

För att kommare närmare järnvägen flyttades glasbruk från Sund till Äng i Barkeryds socken 1914/1915. Därmed blev hanteringen av både råvaror och färdiga produkter enklare och billigare. Glasbruket i Äng drevs fram till 1928. Året innan hade företaget Surte-Liljedal tagit över glasbruket, men lade ner det året efter.

Hobbyarbeten

Gåvan från december 2020 innehåller också några hobbyarbeten. Det är föremål som glasblåsarna tillverkade av spillmaterial på lediga stunder, för egna behov eller för att sälja och få lite extra inkomster.

Glasblåsare i arbete på Sunds glasbruk.

Lästips:
Sundahl, Lars-Göran (2016). Svenska buteljglasbruk under 150 år.
Nordström, Olof (1962). Svensk glasindustri 1550-1960: lokaliserings- och arbetskraftsproblem.
Fogelberg, Torbjörn (1960). Sunds glasbruk. Småländska kulturbilder 1960. Jönköpings läns museum.

Foto: Albin Hovlin, Jönköpings läns museum

 

Du kan se alla föremålen i gåvan på Digitalt Museum.

 

 

 

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Maria Ridderberg

Intendent samlingar


Bilder

Ölbutelj med Sunds firmamärke, S och tre stjärnor, på bröstet.
Butelj för öl och vatten. Märkningen under botten: "SUND 1900 + 6", visar att flaskan är tillverkad 1906 på glasbruket i Sund.
Butelj för öl. Märkningen under botten: "1915", visar att flaskan är tillverkad på glasbruket i Äng.
Strandhs patentpropp. Namnet på proppen är efter dåvarande disponenten vid glasbruket, Hans Strandh. Proppen konstruerades av glasbrukets verkmästare, Karl-Gustav Höög 1902. Han konstruerade även de maskiner som tillverkade glaspropparna på glasbruket. Bruket tillverkade också den tillhörande metallbygeln.