Koloniträdgården - för nytta och nöje! – Jönköpings läns museum
växthus

Koloniträdgården – för nytta och nöje!

Publicerat: 19 aug, 2013

År 1895 anlades den första svenska koloniträdgården vid Pildammarna i Malmö. Influenser kom från Tyskland och Danmark. I Tyskland etablerades verksamheten redan under tidigt 1800-tal och i Danmark på 1880-talet. I Sverige spred sig sedan koloniträdgårdsrörelsen snabbt runt sekelskiftet 1900. I kolonisammanhang brukar man alltid nämna två kvinnliga pionjärer, nämligen Anna Lindhagen och Anna Åbergsson, som var drivande för verksamhetens etablering framförallt i Stockholm. Anna Lindhagen väcktes för frågorna efter ett besök i Köpenhamn år 1903.
I Jönköping hade vi vår egen pionjär, Herman Ekelund var disponent vid Sahlströmska yllefabriken och ledamot i stadsfullmäktige, redan 1902 motionerade han om att staden skulle låta dela upp och utarrendera åkerjord i mindre lotter. En kommitté tillsattes som bland annat hämtade erfarenheter från den danska koloniträdgårdsrörelsen och 1903 fanns ett färdigt förslag. Påföljande år anlades de första koloniträdgårdarna i Jönköping, det var dels ett område på Torpa vid Junebäcken och dels ett mellan Östra Storgatan och Vättern, på delar av den så kallade Klockgjutarelyckan, (nuvarande kv. Farkosten och Fliten). I början på 1930-talet togs området i anspråk för allmänna bad och kolonin fick maka på sig. Nya koloniområden anlades bland annat vid Rocksjön och på Rosenlund.

På torsdagkväll den 22 augusti har du möjlighet att ta del av stadens kolonihistoria och njuta av grönska och odlariver under kvällens stadsvandring i Rosenlunds koloniträdgård, som trots sitt centrala läge är relativt okänd.

Vi samlas vid entrén till området, vid korsningen Saturnusvägen ? Huskvarnavägen kl. 18.00. Vandringen leds av antikvarie Britt-Marie Börjesgård och Helen Ottevik, ordförande i Rosenlunds odlarförening. Tag gärna med en kaffekorg, så avslutar de som vill med en fika i gröngräset!
Vandringen är ett samarrangemang med Rosenlunds odlarförening.

Britt-Marie Börjesgård

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.