Träet i Sagas svärd har analyserats – Jönköpings läns museum

Träet i Sagas svärd har analyserats

Publicerat: 12 nov, 2018

Nu har vi fått svar på vilket träslag som svärdsskidan (fodralet) är gjord av. Den är tillverkad av asp! Det finns också läder runt fodralet, men det är ännu inte analyserat. Asp är kanske mest känt för att det används vid tillverkning av tändstickor. Aspen, som näst efter björken är vårt vanligaste lövträd blir sällan mer än 100 år. Veden är ljust gulvit till färgen och virket är relativt lätt och mjukt. Lättkluvet. Asp har använts till bland annat köksredskap som skålar och tråg, men även som stängsel och takspån, bastulavar och panel.

Materialet i handtaget/greppet som omger tången är gjort av ask. En ask kan bli ett par hundra år och i enstaka fall till och med dubbelt så gammal. Veden är ljus med tydliga årsringar, kärnveden är oftast mörk. Ask är ett segt, hårt och slitstarkt träslag som använts till exempelvis redskapsskaft, skidor, åror, stommar av olika slag, karosser, hjulaxlar, möbler och parkettgolv, men också till spjut och lansar i förhistorisk tid.

Askar var förr också värdefulla för boskapsskötseln. Genom att man beskar/hamlade asken fick den rikligt med rotskott som kunde användas som foder till kreaturen.

Båda proverna har bedömts ha relativt låg egenålder, det vill säga veden har bara vuxit några få år, vilket är bra inför kol 14-analysen som kommer att utföras på dessa träfragment. Om proverna är osäkra vad gäller egenåldern kan man få provsvar som visar en betydligt äldre datering än när föremålet är tillverkat.

Tidigare fynd av svärd med bevarade trärester har uppvisat olika materialval. Exempelvis ett svärd påträffat i en grav i Odensjö, Barnarps socken hade en svärdsskida av ask. Handtaget var inte bevarat. Ett fynd från Hästholmen uppvisade en svärdsskida i lönn samt delar av handtag/hjalt i ask. I båda dessa fall fanns också läderrester på svärdsskidan. Hästholmssvärdet hade dessutom textil i flera lager runt svärdsskidan.

Nu återstår att se vilka ytterligare detaljer som Sagas svärd ruvar på.

 

Bild: Svärdets handtag var gjort av ask och svärdsskidan av asp

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Mikael Nordström

Enhetschef Kulturmiljö


Bilder

Asp
Ask