Ölmstad: Stensamling och sopor – Jönköpings läns museum
Stensamling där föremål ibland hittas

Ölmstad: Stensamling och sopor

Publicerat: 29 jun, 2011

Kan en samling med skärvig sten säga så mycket? Ja,vi har grävt en sådan här i Ölmstad som har varit riktigt spännande.

Stensamling där föremål ibland hittas

Den skärviga stenen har kasserats från kokgropar och härdar, värmen har gjort att den spruckit. Bland stenen har vi hittat små keramikbitar, lerklining, kol, bränt ben och en kasserad malsten.
Jorden mellan stenarna ska analyseras och kommer sedan att visa vilka växtdelar som följt med soporna ut. Kolet vi har samlat in kan ge oss en datering.
Här har vi med andra ord en slags soptunna som kan ge oss en bild av den tidens hushållning.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anna Ödeén

Arkeolog