Lång dags färd mot natt – Jönköpings läns museum

Lång dags färd mot natt

Publicerat: 22 aug, 2011

Denna dag har varit så späckad av upplevelser och intryck, så jag undrar hur jag skall klara ytterligare sex dagar…En längre bussresa och därpå följande vandring i brant terräng tog oss upp till Maramurez hjässa ovanför byn Borsa. Här betade kor, får och svin påpassade av herdar, som vanligt i öst- och Sydeuropa en manlig syssla. En eller ett par av männen tillverkade ost på den nymjölkade får- och komjölken. Här praktiseras ett levande transhumanssystem med betesdjur som redan i april släpps på bete nära byn nere i dalen och som i maj förs vidare till fäbodar nära by för att först i juli drivas vidare till fjällfäbodarna som vi besökte i dag. Medan byns nära omgivningar: tomter,åkrar, trädgårds- och grönsaksodlingar och ängar är individuellt ägda är betesmarkerna i fjällen kollektivt brukade. Här återfinns således mycket av den dynamik mellan individuellt ägande och kollektivt brukade som präglade det svenska agrarlandskapet fram till tiden för skiftena. Ett system med realarv praktiseras, men former för byte och försäljning av jord inom familjen motverkar en allt för långt gången splittring av ägorna. Det gemensamma betet aktualiser frågor om ”allänningarnas problem” som här faktiskt inte verkar vara ett problem. Det förefaller finnas en ansvarsfull förvaltningstanke bakom det gemensamma betet. Nej, mer i morgon, för nu måste här sovas efter en rikhaltig fyrarätters middag på panget där fem av oss bor, och där den vänliga värdinnan serverar highlights ur ett helt underbar lokalt förankrat kök.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Profilbild av Ådel Vestbö Franzén
Ådel Vestbö Franzén

Kulturgeograf