Fornlämningsrepliker på Hooks golfbana – Jönköpings läns museum
En ring med stenar. I bakgrunden syns flera golfspelare.

Fornlämningsrepliker på Hooks golfbana

Publicerat: 2 jul, 2019

På Hooks golfbana, på den så kallade parkbanan som öppnades omkring 1981, finns intill Hokaån två stenmonument och en mindre hög. Den senare är försedd med tre minnesplattor efter tre gravlagda hundar. Monumenten är väl synliga utmed Hokaån och tangerar siktlinjen för golfaren.

Stenmonumenten påminner mycket om järnålderns fornlämningar, i detta fall rör det sig om fornlämningstyper benämnda skeppssättning respektive domarringar. Men dessa är inga äkta fornlämningar utan välgjorda repliker, anlagda för omkring 30 år sedan genom golfbaneägarens försorg. Stenen har hämtats från närbelägna stentäkter. Skeppssättningen är anlagd som en stenkrets med spetsoval form, 27 meter lång och kantas av 17 resta stenar, omkring 1 meter höga och med tydligt markerade stävstenar. Domarringen är anlagd som en rund stenkrets, 9 meter i diameter och är markerad med 5 stenar.

Järnåldersgravar

Benämningen domarring härrör från traditionen att man förr trodde att dessa var tingsplatser. Men då det finns över 1000 domarringar bara i Jönköpings län faller den teorin. I trakten förekommer annars järnålderns äkta domarringar på ett knappt 30-tal platser bara i Svenarums socken, där golfbanan är anlagd.

Domarringar är gravar från järnålderns mitt, cirka 400-600 e.Kr. De kantas av ett ojämnt antal stenar, vanligast är 5-13 till antalet. Oftast innehåller domarringarna brandgravar där bålresterna har samlats ihop och lagts i en grop med en del föremål, som till exempel dräktspännen och kniv.

Skeppssättningar är vanligen daterade från järnålderns mitt och yngre del, cirka 400-1050 e. Kr. Även dessa är gravar. Skeppssättningar är till skillnad mot domarringarna relativt sällsynta i Jönköpings län där de förekommer på cirka elva platser både ensamliggande eller i gravfält. Det finns en skeppssättning i Svenarums socken, cirka fem kilometer söder om repliken på golfbanan. – Måhända var det denna och någon av traktens domarringar som har utgjort inspiration eller förlaga till de välgjorda fornlämningsreplikerna.

 

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk