Fina fynd, spår av förhistoriska gårdar – Jönköpings läns museum

Fina fynd, spår av förhistoriska gårdar

Publicerat: 2 okt, 2013

Mycket sten är det på vår undersökning i Farstorp, det har väl framgått! Och om man inte vill se tjusningen med det kan vi här erbjuda bilder på två lite ovanligare och väldigt fina fynd, båda såklart påträffade bland en massa sten i ett av de röjningsrösen vi undersökt.

Det första fyndet är bitar av ett så kallat silkärl av keramik. Det kan närmast beskrivas som ett förhistoriens durkslag och kan ha använts vid t.ex. osttillverkning.
Silkkärl av keramik

Det första fyndet är bitar av ett så kallat silkärl av keramik.

Det andra är en liten, gul glaspärla, än så länge den enda pärla vi har hittat här i Farstorp.
Fynd av en gammal glaspärla

Det andra är en liten, gul glaspärla, än så länge den enda pärla vi har hittat här i Farstorp.

 

Keramik och andra boplatsindikerande fynd har påträffats även i flera andra av de röjningsrösen som nu undersökts. Inte ens 10 meter från det röjningsröse där pärlan och silkärlsbitarna hittades, påträffades rester efter ytterligare ett hus, liknande det som har beskrivits i tidigare blogginlägg från Farstorp-grävningen och troligen också detta från äldre järnålder.
Det verkar alltså som det i området funnits flera gårdar från denna period. Har dessa legat här samtidigt? Eller är det en och samma gård som med kanske några decenniers mellanrum flyttat inom området? Som vanligt väntar vi med spänning på analyssvaren!

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk