En grav, med stor sannolikhet en grav! – Jönköpings läns museum
Man i arbetskläder studerar ett fynd

En grav, med stor sannolikhet en grav!

Publicerat: 8 okt, 2013

Nu börjar fältdelen av det arkeologiska arbetet i Farstorp gå mot sitt slut. På fredag jobbar vi sista dagen här ute. Innan dess vill vi dela med oss av bilder av undersökning, borttagande och dokumentation av vad vi tror är/var en grav, en rund stensättning, från äldre järnålder.

Redan innan slutundersökningen här ute hade börjat och innan all vegetation tagits bort, skiljde detta röse ut sig från de övriga röjningsrösena i området. Det var något större, endast svagt välvt, de stenar som byggde upp det var alla av nästan samma storlek och runt kanten låg något större stenar. Röset låg dessutom på områdets högsta punkt. Allt sammantaget talade mycket för att detta kunde vara en grav.

När röset nu skulle undersökas torvades det och området runt det av och röset rensades ordentligt från vegetation så det översta lagret sten framträdde tydligt.

Efter fotodokumentation och inmätning togs det översta lagret sten bort, bitvis med hjälp av maskin. Nästa lager, mittenlagret, dokumenterades på samma sätt som det innan och togs sedan bort men nu nästan helt för hand. I detta lager hittades ett ca 5 cm långt metallföremål, kanske ena delen av en pincett.

När mittenlagret var borttaget framträdde det sista lagret, bottenlagret, som ytterligare en stenpackning.
Stenpackningen fotodokumenterades och mättes in, varpå denna också togs bort, med hjälp av maskin där stenarna var stora.
Under stenpackningen påträffades 3 små gropar med brända ben. Den osteologiska analysen av benen väntar vi på men kanske är groparna och deras innehåll den sista pusselbiten som tillsammans med rösets storlek, form, stenmaterial och läge i terrängen, faktiskt talar om för oss att detta är en grav.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Stengrav Översta lagret sten är framrensat.
Utgrävning av en stengrav Efter det har dokumenterats plockas översta lagret sten bort.
Stengrav ovanifrån Översta lagret är borttaget och ett mittenlager har rensats fram.
En gammal pincett I mittenlagret hittades vad som kanske är ena delen av en pincett.
Bild av en stengrav Bottenlagret är framrensat och färdigt för att fotodokumenteras och mätas in.
Grävmaskin som gräver ut en gammal grav Den understa stenpackningen tas bort, bitvis med hjälp av maskin.
Man i arbetskläder studerar ett fynd Under den understa stenpackningen påträffades 3 små gropar med brända ben.