Bronsåldern – Jönköpings första guldålder 6 – Jönköpings läns museum
Gräshagen i slutet av 1920-talet. I den röda cirkeln ligger Domarehögen bevuxen med några björkar.

Bronsåldern – Jönköpings första guldålder 6

Publicerat: 13 apr, 2014

Del 6. Domarekullen ? söder om Fornkullegatan

En kulle med ett berg av träd i bakgrunden.

Domarekullen, en av tre bevarade bronsåldershögar i Jönköping. Foto från Lovisagatan hösten 2012

Då har vi kommit till den tredje bevarade bronsåldershögen i Jönköping ? den så kallade Domarehögen, en ungefär 3000 år gammal gravhög uppförd för en man eller kvinna som, får man förmoda, innehade en viktig position i det dåtida samhället.

Gräshagen i slutet av 1920-talet. I den röda cirkeln ligger Domarehögen bevuxen med några björkar.

Gräshagen i slutet av 1920-talet. I den röda cirkeln ligger Domarehögen bevuxen med några björkar.

En kulle bevuxen med björkar. Foto från 1920-tal.

Domarehögen bevuxen med björkar, enligt sägnen lika många som de vikingar som sades vara begravna i högen. Foto 1920-tal

Högen, som är ungefär 17 meter i diameter och 2 meter hög, ligger i Gräshagen, strax norr om Veragatan. Från högen såg man en gång vida omkring. Idag är platsen omgärdad av bebyggelse, höga hus, vägar och parkeringsplatser.

Domarekullen 1935. En villatomt har placerats omedelbart intill högen.

Domarekullen 1935. En villatomt har placerats omedelbart intill högen.

Enligt en sägen upptecknad på 1920-talet berättas ?att lika många vikingar sova den sista sömnen inne i kullen, som björkar kröna kullens topp?. Även denna hög ingick det restaureringsprojekt som genomfördes i slutet av 20-talet då man fyllde igen skattsökargropar etc. Det finns också uppgifter om att det inte långt från högen, ner mot Tabergsån, ska ha legat ett gravfält, men som försvunnit på grund av odling.

Nutida foto över Domarekullen. Omringad av parkering och höghus.

Domarekullen ”väl” integrerad i den moderna bebyggelsen. Foto hösten 2012

 

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Mikael Nordström

Enhetschef Kulturmiljö