konservering-fargskrapning – Jönköpings läns museum