Dokumentation och rapport – Jönköpings läns museum
Fotograf som fotograferar.

Dokumentation och rapport

Alla konserveringsuppdrag dokumenteras för framtiden. Den skriftliga rapporten innehåller både beskrivningar och bilder av skadetillstånd, arbetsprocess och det slutliga resultatet.
Rapporten innehåller också metodbeskrivning och förteckning över använda material i enlighet med länsstyrelsens krav och riksantikvarieämbetets rekommendationer. Rapporten skickas till beställaren och arkiveras tillsammans med bildmaterialet i länsmuseets arkiv.
Privata uppdrag som inte är tillståndspliktiga eller finansierade med statliga bidragsmedel dokumenterar vi enligt era önskemål.

i Information


Kontaktuppgifter
Gunnel Rosenquist

Konservator