Skadeinventering – Jönköpings läns museum

Skadeinventering

Ansvarar du för stora konstsamlingar och behöver hjälp att överblicka skador och åtgärdsbehov för en klok prioritering och fördelning av resurser så kan vi hjälpa till.
Länsmuseet har sedan 2001 arbetat med flera omfattande inventeringsuppdrag för svenska kyrkan, främst för att identifiera större problemområden och planlägga nödvändiga vårdinsatser på stiftsnivå. De har också underlättat för enskilda församlingar och pastorat i deras vård- och underhållsplanering. Genom inventering skapas en överblick av vårdbehovet så att rätt prioritering kan göras utifrån tillgängliga resurser.
Inventeringsprojektet för svenska kyrkan inleddes med bemålade objekt i samtliga kyrkor i Växjö stift och har efter hand kompletterats med utvalda kyrkor i Linköpings stift samt hela Skara stift. Därefter har även kyrkliga textilier i Växjö stifts kyrkor inventerats. För kyrkans räkning har vi också utfört textil- och metallinventering i utvalda kyrkor i Linköpings stift.

i Information


Kontaktuppgifter
Gunnel Rosenquist

Konservator