Dörby kyrka – Jönköpings läns museum
En vit kyrka med klockstapel i förgrunden.

Dörby kyrka

Publicerat: 4 jul, 2018

Den lilla vita kyrkobyggnaden ligger i samhället Smedby, strax väster om Kalmar, men namnet är Dörby kyrka. Den byggdes i sten, som ersättning för en enklare träkyrka under 1200-talet. 1611 drog de danska härarna förbi på sin väg mot Kalmar, de brände kyrkan och dess inredning, bara murarna stod kvar. På dessa byggde församlingsborna upp sin kyrka, och genom åren har flera ombyggnationer och förändringar gjorts. Nuvarande interiör präglas av 1800-talets nyklassicism.

Under hösten 2017 och våren 2018 har en del större arbeten pågått i kyrkorummet. Bland annat har väggarna rengjorts och målats om. Vid detta tillfälle har även Jönköpings läns museums målerikonservatorer arbetat med flera av inventarierna, som altaruppsats, äldre altartavla, läktarbröstning och golvur (se även hemsidesinformation i november 2017).

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.


Bilder

Altaruppsatsen under pågående arbete, inklädd med byggnadsställning.
En av läktarbröstningens skärmar, där löst sittande färgskikt och bortfall åtgärdades.
Golvuret i Dörby kyrka.