Åkers kyrkstallar – Jönköpings läns museum
Kyrkstallarna i Åker

Åkers kyrkstallar

Kyrkstall har funnits vid många kyrkor i landet och de tjänade som stall och förvaringsplats för seldon och reskläder för socknens långväga kyrkobesökare. Stallen uppfördes antingen av respektive gårdsägaren eller gemensamt av flera gårdar. Rätten att bygga på kyrkovallen var förbehållet självägande bönder. Obesuttna torpare och gårdarnas tjänstefolk ägde sällan häst och var oftast hänvisade till att gå. När bilen blev vanlig på landsbygden under 1950- och 60-talen förlorade stallen sin funktion och revs.

Kyrkstallen vid Åkers kyrka är osedvanligt väl bevarade, men också ovanliga genom att de är små, fristående och har ingång på gavlarna. Andra bevarade kyrkstall i Småland finns i exempelvis i Villstad, Hallingeberg och Vissefjärda. I kontrast till stallen i Åker är dessa i stället uppförda samfällt i större längor.

Vid kyrkan i Åker fanns vid laga skiftet 1863 fyra stall placerade direkt utanför kyrkogårdsmuren i väster. När en ny folkskolebyggnad uppfördes samma år vid kyrkan togs platsen där stallar var uppställda i anspråk som skolgård. Därför flyttades stallarna till sitt nuvarande läge.

Vid en dokumentation som länsmuseet utförde 1943 fanns 17 stall uppställda i två rader utefter en gata. Av bilderna på 1940-talet framgår att enstaka stall hade kvar en äldre taktäckning med bräder och underliggande näver, annars var de flesta taken täckta med stickspån. Timmerfasaderna har i flera fall klätts med brädpanel i efterhand. Sedan en räddningsinsats på 1950-talet kvarstår i dag 13 stallar samlade utmed vägen.

De flesta av de bevarade stallen har tillkommit under senare delen av 1800-talet och antalet stall utökades då kraftigt. De inrymmer vanligen en eller två spiltor, men tidigare fanns två större stall med vardera nio spiltor.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Åkers kyrkstallar (pdf 1 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Åkers kyrkstallar (pdf 1 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Vaggeryd

Adress

Ca 7 km sydväst om Skillingaryd.
Kör Lv 152 från Skillingaryd
och tag söderut vid
vägkorsning, skyltad Åker.

Koordinater:
N 6360214 / E 439790
(SWEREF 99 TM) // N 57°
22’ 50,70”, E 13° 59’ 54,93”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Kyrkstallarna i Åker Kyrkstallarna i Åker. Foto Jönköpings läns museum.
Kyrkstallarna 1943. Större längor. Vid kyrkan i Åker fanns vid laga skiftet 1863 fyra stall placerade direkt utanför kyrkogårdsmuren i väster. När en ny folkskolebyggnad uppfördes samma år vid kyrkan togs platsen där stallar var uppställda i anspråk som skolgård. Därför flyttades stallarna till sitt nuvarande läge. Vid en dokumentation som länsmuseet utförde 1943 fanns 17 stall uppställda i två rader utefter en gata. Av bilderna på 1940-talet framgår att enstaka stall hade kvar en äldre taktäckning med bräder och underliggande näver, annars var de flesta taken täckta med stickspån. Timmerfasaderna har i flera fall klätts med brädpanel i efterhand. Sedan en räddningsinsats på 1950-talet kvarstår i dag 13 stallar samlade utmed vägen. De flesta av de bevarade stallen har tillkommit under senare delen av 1800-talet och antalet stall utökades då kraftigt. De inrymmer vanligen en eller två spiltor, men tidigare fanns två större stall med vardera nio spiltor. Kyrkstallarna i Åker. Foto Jönköpings läns museum. Kyrkstallarna 1943. Arkivbild Jönköpings läns museum.
Karta över området Karta över området.