Hagshults kyrka – Jönköpings läns museum
Hagshults kyrka och klockstapel.

Hagshults kyrka

Hagshults kyrka är en av länets medeltida kyrkor som bevarats till våra dagar. Äldst är långhuset och delar av koret, som byggdes någon gång på 1200-talet. Från tidig medeltid är också en dopfunt av sandsten. På funtens utsida finns resterna av olika fabeldjur under arkadbågar. Den bevarade skulpturen av Jungfru Maria mitt emot predikstolen är från 1200-talet.

På 1600-talet fick kyrkans inre en rik bemålning i form av ett par friser. Den övre av dem visar Kristi lidande och den undre Jesu födelse. Målningarna är mycket detaljrika och de avbildade personerna är klädda i tidstypiska 1600-tals­kläder, med exempelvis knälånga byxor. På 1700-talet putsades målningarna över, men de togs fram igen och konserverades i samband med en invändig kyrkorestaurering 1940.

Målerier har inte bara funnits i kyrkan, utan även på fasaden. Det var troligen i början av 1700-talet som den utvändiga putsen försågs med dekorationsmålningar och i slutet var kyrkobyggnaden ljust rosa. Fragment av dessa färgskikt har påträffats vid senare reparationer. Vid mitten av 1700-talet byggdes koret ut och blev större, och 1780 byggdes en sakristia på den norra sidan.

Klockstapeln förstördes genom en eldsvåda hösten 2020. Den hade enligt kyrkans räkenskaper uppförts år 1684. För arbetet fick byggmästare Johan i Hult 24 daler silvermynt för klockstapelns byggning och till spåning av klockhuset. Klockstapeln var öppen med ett spånklätt tak eller huv. Hundra år senare, år 1785, kläddes hela klockstapeln in med brädor.

Predikstolen tillkom 1807 och utfördes av byggmästare Lars Wennerholm från Svenarums socken. På 1880-talet flyttades ingången från kyrkans sydvästra hörn till den västra gaveln, och ett vapenhus byggdes. Omkring 1900 revs den traditionella spåntäckningen på taket och ersattes med olikfärgade cementplattor. Plattorna lades i mönster så att plattorna bildade tre H:n. De har tolkats som ”Herrens Hus i Hagshult”. År 1994 togs cementplattorna bort och kyrkan fick än en gång ett mer traditionellt spåntak.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Hagshults kyrka (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Hagshults kyrka (pdf 1 MB, nytt fönster) >

 

Information


Kommun

Vaggeryd

Adress

Från E4:an söder om Skillingaryd:
Tag av mot öster
vid avfart 86 (Klevshult) och
följ vägen mot öster ca 6 km.
Kyrkan ligger strax norr om
vägen i Hagshult.

Koordinater:
N 6355499/E 451274
(SWEREF 99 TM) // N 57°
20’ 23,20”, E 14° 11’ 25,18”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Hagshults kyrka och klockstapel. Hagshults kyrka och klockstapel från sydost. Den 30 september 2020 förstördes klockstapeln genom brand. Den hade enligt kyrkans räkenskaper uppförts 1684.Foto Jönköpings läns museum
Kalkmålningar. Kalkmålningar från 1600-talet på långhusets norra vägg föreställande scener ur Jesu liv och död. Foto Jönköpings läns museum.
Karta över området. Karta över området