Ängsladelandskapet Rommen – Jönköpings läns museum
Ängsladelandskapet Rommen.

Ängsladelandskapet Rommen

Rommen är ett öppet ängsområde som tillhör byn Berg, men som ligger som en separat enklav väster själva by. Det som gör Rommen ovanlig är alla ängslador som står i landskapet. En gång i tiden utgjordes Rommen av ängsmarker som slogs med lie för att ge hö till kreaturen under vintern. Ju mer hö man kunde samla in, desto fler djur kunde man utfodra under vintern. Kreaturen gav mat, men med deras spillning kunde man också gödsla åkrarna bättre. Detta gynnade odlingen och matförsörjningen. Höet var således en av de viktigaste faktorerna till om hushållet kunde äta sig mätt eller inte.

I jordbrukssamhället fanns en tydlig skillnad mellan sommar och vinter beträffande arbetsbördan. Sommaren var en hektisk tid med jordbearbetning, sådd, höbärgning och skörd. Mot detta kontrasterade den lugnare vintern som i hög grad ägnades åt arbete i skogen. För att i någon mån fördela arbetet jämnare under året sköt man gärna upp till vintern arbetet med att transportera höet från de avlägset belägna ängarna hem till gården. För den som valde att transportera höet under vinter var vägarna dessutom ofta bättre. Tjälfrusna vägar gynnade vagntransporter och med kälke kunde man forsla hem stora lass på snön. Ibland använde man sjöisarna för att underlätta transporterna. En förutsättning för att kunna skjuta upp hemtransporten av höet var att man kunde ordna en temporär förvaring i lador ute på ängarna.

I Rommen finns två olika typer av ängslador. Den äldsta typen är mindre och utgörs av en timrad stomme. Timret ligger glest för att lufta höet. Under de första decennierna på 1900-talet övergick man till att i stället uppföra ängslador med regelstomme, som försågs med stående panel utvändigt. Dessa lador är oftast större än de timrade. Det var också vanligt att man ordnade stora portar på båda långssidorna så att man kunde köra in i ladan, lasta av och sedan köra ut.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Ängsladelandskapet i Rommen (pdf 3 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Ängsladelandskapet i Rommen (pdf 3 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Nässjö

Adress

På landsvägen mellan Malmbäcks
kyrkby och Fredriksdal,
sväng av mot Fintorp. Fortsätt
ca 10 km mot Fintorp så
möter man ängslandskapet
Rommen.

Koordinater:
N 6387270 / E 470064
(SWEREF 99 TM) // N 57°
37’ 45,294” // E 14° 29’
51,582” (WGS84)

Kategorier

Bilder

Ängsladelandskapet Rommen. Ängsladelandskapet Rommen. Foto Jönköpings läns museum
Ängslada med regelstomme och stående panel. Ängslada med regelstomme och stående panel. Foto Jönkö- pings läns museum.