Gravfältet Bruadungen – Jönköpings läns museum
Gravfältet.

Gravfältet Bruadungen

På krönet av en liten sandås i gles tallskog ligger ett av länets större domarringsgravfält. Det omfattar närmare fyrtio runda stenkretsar, så kallade domarringar, några resta stenar, runda och ovala stensättningar, fyrsidiga stenkretsar och en större treudd. Alltså totalt 60 synliga gravar, som antagligen bara är toppen på ett isberg eftersom många gravar har markeringar (avgränsningar och ramar i form av mindre stenar) som idag inte syns ovan mark.

Domarringar, ofta bestående av 7 eller 9 stenar i en cirkel, har en mycket framträdande plats bland länets fornlämningar – över tusen är registrerade och antagligen finns det fler. Många har dessutom förstörts genom tiderna. Domarringar förekommer i större delen av länet, men framförallt kring Nissans och Lagans övre dalgångar, liksom runt Svartån som passerar ungefär 800 meter väster om Bruadungen.

Inga domarringar har undersökts på gravfältet, men arkeologiska utgrävningar på andra platser visar att de anlades över människor som kremerats. I de nedgrävda gravgömmorna ligger brända ben, men också föremål: järnknivar, lerkärl, kammar i ben eller horn, glaspärlor, dräktsmycken i brons. Ibland förekommer också spelbrickor. I huvudsak kan domarringarna i länet dateras till mellersta järnåldern, från 200-talet till 600-talet e.Kr. Undersökningar på andra håll i Sverige har visat att de även kan vara äldre eller yngre.

Domarringar har tilldragit sig människors intresse genom alla tider. De har tolkats som platser för ting (därav namnet domarring), gudaoffer, astronomiska studier och samlingsplatser vid större högtider. Idag vet vi att det stora flertalet är gravar från järnåldern, även om det kan finnas en och annan domarring som uppförts eller nyttjats för andra ändamål.

I närheten av gravfältet Bruadungen finns också spår av järnhantering i form av kolningsgropar och kolbottnar efter resmilor, äldre odlingsmarker som syns i skogarna genom alla röjningsrösen, en äldre övergiven vägbank och ett par hålvägar. De är alla lämningar efter människors närvaro i området genom tiderna. Domarringarna står tätt på gravfältet Bruadungen.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Gravfältet Bruadungen (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Gravfältet Bruadungen (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Nässjö

Adress

Från Aneby: Kör den södergående
vägen som löper
strax öster om Anebysjön. Ca
7,5 km söder om Aneby, tag
höger mot Flisby samhälle.
Kör ca 1 km..

Koordinater:
N 6403506/E 490097
(SWEREF 99 TM) // N 57°
46’ 24,59”, E 14° 50’ 0,66”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Domarringar på gravfältet Bruadungen. Domarringarna står tätt på gravfältet Bruadungen. Foto Jönköpings läns museum.
Gravfältet. I gravfältet ingår även en så kallad treudd. Foto Jönköpings läns museum.