Ryfors bruk – Jönköpings läns museum
Engelska villan på Ryfors

Ryfors bruk

Ryfors, väster om Mullsjö, var i grunden ett järnbruk, men miljön i dag präglas framförallt av den gårds- och parkanläggning som familjen Sager skapade. Den Sagerska eran på Ryfors inleddes 1827 då brukspatron Gudmund Magnus Sager köpte bruket.

Inledningsvis dominerade brukets stångjärnstillverkning, men den kom efter hand att spela en mindre roll. Sager var en av den nya tidens industrikapitalister med stora aktieposter i den begynnande textilindustrin och i det nya Jönköpings tändsticksfabriks AB. När Södra stambanan drogs förbi Mullsjö 1864 förbättrades transportmöjligheterna, vilket var gynnsamt för den snabbt växande skogsproduktionen, som snart utgjorde kärnan i brukets ekonomi.

Miljön vid Ryfors kom med sönerna Edvard och Robert Sager att utvecklas till en exklusiv fritidsbostad. Den gamla herrgården moderniserades och en gästflygel, Engelska villan, uppfördes.

I anslutning till bebyggelsen skapades en storslagen park. Den formades av den engelske trädgårdsarkitekten Edward Milner, som hade ritat flera kända anläggningar i Europa. Milner hade även medverkat vid formandet av trädgården vid Crystal Palace i London år 1852. Ryfors park är speciell utifrån dess storskalighet och typ. Det är en naturpark anlagd utifrån ett engelskt parkideal, men här är det naturen som ska stå för upplevelsen. Man ska inte uppleva den som en park skapad av människan, utan som ett särskilt vackert landskap, format av tiden och de betande djuren. Parken omfattade 375 hektar, vilket motsvarade nästan hela socknens åkerareal.

En sexhålsgolfbana invigdes år 1888 och den var den första i Sverige. En tennisplan hade anlagts ca tio år tidigare, också denna var en av de tidigaste i sitt slag. Vidare byggdes en kägelbana, som troligen också uppfördes på 1880-talet. Under tidigt 1900-tal beskrivs Ryfors som en av Sveriges ”största och mest konstmässigt anlagda privata parker”.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Ryfors bruk (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Ryfors bruk (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Mullsjö

Adress

Ryfors är beläget väster om
Mullsjö. I rondellen där Rv
26/47 korsar Lv 185 tag av
mot Bottnaryd, sen ta norrut
efter 1 km och följ skyltning.

Koordinater:
N 6418710/E 430445
(SWEREF 99 TM) // N
57° 54’ 17,134”, E 13° 49’
34,893” (WGS84)

Kategorier

Bilder

Engelska villan på Ryfors Engelska villan på Ryfors. Foto Jönköpings läns museum.
Kägelbanan i närheten av Engelska villan. Kägelbanan i närheten av Engelska villan. Foto Jönköpings läns museum.