Utvängstorps kyrka och fornåkrar – Jönköpings läns museum
Norr om kyrkan finns fornåkrar med terrasseringar.

Utvängstorps kyrka och fornåkrar

Kyrkoplatsen i Utvängstorp har en lång historisk kontinuitet och närområdet innehåller flera intressanta komponenter, som just visar platsens betydelse som sockencentrum. Kyrkan har historiska anor från 1100-talet, kanske till och med 1000-talet.

Sankt SigfridsKälla, som ligger öster om kyrkan, anses enligt legenden ha kopplingar till missionären Sankt Sigfrid och kyrkan ska ha uppförts som en offerkyrka till hans ära. Den medeltida kyrkan var en liten rektangulär byggnad. År 1838 byggdes kyrkan om så att den i stort sett fick sitt nuvarande utseende. I kyrkan finns en kvadratisk, medeltida dopfunt i kalksten.

I stället för torn har kyrkan en klockstapel som bär kyrkklockorna. Denna klockstapel uppges vara från år 1735. Strax öster om kyrkan, på tidigare samfälld mark ligger fattigstugan som uppfördes under 1890-talet. Från 1907 kom denna byggnad att fungera som småskola. Väster om kyrkan på andra sidan om Tidan ligger dessutom den gamla affären, med affärshus från två epoker.

Omkring 400 meter norr om kyrkan ligger ett antal fornåkrar, d.v.s. åkrar från ett tidigare odlingsskede vars struktur bland annat går att återfinna i kartmaterial från 1600-talet. Fornåkrarna uppmärksammades 1959 och de betecknades då som ett stensträngssystem. I dag är de registrerade som så kallad fossil åkermark. Området är ca 300 x 200 meter stort och består av så kallade bandparceller, ca 80-200 meter långa och 10-70 meter breda åkertegar. De skiljs åt av jordblandade stenvallar eller terrasskanter. Möjligen har den fossila åkermarken ett förhistoriskt eller – mer troligt – ett medeltida ursprung. Fornåkrar är fasta fornlämningar och skyddade enligt Kulturmiljölagen. I anslutning till den fossila åkermarken finns förhistoriska gravar i form av ett röse, två stensättningar och en domarring, vilka troligen representerar både brons- och järnålder.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Utvängstorps kyrka och fornåkrar (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Utvängstorps kyrka och fornåkrar (pdf 1 MB, nytt fönster) >

 

Information


Kommun

Mullsjö

Adress

Utvängstorp ligger ca 13 km
norr om Mullsjö. Kyrkan ligger
ca 250 m väster om byn och
fornåkrarna 300 m norr ut.

Koordinater:
Utvängstorps kyrka:
N 6433374 / E 433451
(SWEREF 99 TM) // N 58°
2’ 24,732”, E 13° 52’ 22,858”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Norr om kyrkan finns fornåkrar med terrasseringar. Norr om kyrkan finns fornåkrar med terrasseringar. Foto Jönköpings läns museum
Interiören från Utvängstorps kyrka med predikstolen över altaret och dopängeln hängande över dopfunten. Interiören från Utvängstorps kyrka med predikstolen över altaret och dopängeln hängande över dopfunten. Foto Jönköpings läns museum.
Karta över platsen. Karta över platsen.