Eriksgatuledens gamla färdväg – Jönköpings läns museum
Utstakad hålväg ingående i Eriksgatuleden.

Eriksgatuledens gamla färdväg

I kung Magnus Erikssons landslag från 1350 står det: ”Nu skall konungen rida sin eriksgata och landsens män skola följa honom och giva gisslan…Nu skall han rida medsols genom sitt land”. Det texten berättar om är att varje nyvald medeltida kung skulle färdas genom landskapen i sitt rike, och på varje plats bekräftas som kung av de olika landskapens lagmän. De medeltida kungavalen skedde vid Mora Sten i Uppland, och var i huvudsak en intern affär för upplänningarna. Därför var det viktigt för varje ny kung att resa runt i riket och få sin makt och status bekräftad. Sålunda red kungen med sitt följe genom Uppland, Södermanland, Östergötland och norra Småland, följande Vätterns östra strand ner till Jönköping. Därifrån fortsatte återfärden genom Västergötland, Närke och Västmanland innan kungen slutligen återvände till Uppland som ”kung på riktigt”.

I dag kan vi följa spåren efter kungars och andras färdvägar i landskapet tack vare de hålvägar som avslöjar var gång- och ridstigar drog fram. Särskilt väl syns de i sluttande terräng där markslitaget varit som störst. På sådana platser ser hålvägarna ut som djupa diken och kan vara upp till tre meter djupa. I flackare terräng är de mer skålformade och bara någon eller några decimeter djupa. Ibland rör det sig om enstaka hålvägar men det finns också ”flerfilssystem” där flera hålvägar ligger bredvid varandra. Flera sådana platser ligger i Sandhems socken i Mullsjö kommun.

Med sydlig start vid Sandhems kyrka löper ett omfattande hålvägssystem norrut upp mot Kymbo på andra sidan länsgränsen. Hålvägssystemet är ca 12 kilometer långt och följer bitvis dagens vägar. Det var kungens färdväg men också gamla vägen mellan Skara och Jönköping. Idag kan vi följa en del av Eriksgatuleden eftersom en sju kilometer lång vandringsled iordningställts med start vid Sandhems kyrka, alternativt i Slättäng vid riksväg 47.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Eriksgatuledens gamla färdväg (pdf 3 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Eriksgatuledens gamla färdväg (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Mullsjö

Adress

Södra leden: P-plats vid
Sandhems kyrka, leden börjar
ca 300 m norr därom. Norra
leden: Från väg 47 sväng vid
skylt mot Eriksgatuleden.

Koordinater:
Södra delen av leden (RAÄ
Sandhem 29:1): N 6429318 /
E 428495 (SWEREF 99 TM)
// N 57° 59’ 58,96” E 13° 47’
24,94” (WGS84)

Kategorier

Bilder

Utstakad hålväg ingående i Eriksgatuleden. Utstakad hålväg ingående i Eriksgatuleden. Foto Jönköpings läns museum.
Hålvägar ingående i Eriksgatuleden i Sandhem. Hålvägar ingående i Eriksgatuleden i Sandhem. Foto Jönköpings läns museum.
Karta över området. Karta över området.