Boeryds gravfält – Jönköpings läns museum
Domarringarnas resta stenar.

Boeryds gravfält

En domarring är en gravanläggning som består av ett udda antal, ofta 7 eller 9, resta stenar i form av en gles ring. På detta gravfält sydväst om Jönköping finns ett tjugotal synliga gravar varav 17 domarringar, 4 resta stenar, en rund stensättning med stenkista och två treuddar. Domarringarna är 4-10 meter i diameter och treuddarna är 13-20 meter stora. En 200 meter lång stig åt norr leder dessutom fram till ytterligare flera domarringar på ett mindre gravfält.

I början av 1930-talet restaurerades gravfältet. Tidigare var domarringarna knappt urskiljbara. I samband med restaureringen grävde man delvis ut stenkistan i den runda stensättningen. Inga fynd gjordes då.

Domarringar har tilldragit sig människors intresse genom alla tider. Exempelvis förmodade Carl von Linné att de var tingsplatser, medan andra har trott att de använts för sjukdomsbot, gudaoffer, astronomiska studier eller varit samlingsplatser vid större högtider.

Arkeologiska utgrävningar av domarringar visar att de anlades som gravmarkeringar över människor som kremerats. I de nedgrävda gravgömmorna ligger de brända benen, men också föremål som tillhört den döde. I den närmast undersökta domarringen i Porteshult, 3 km sydöst om Månsarp, hittades brända ben från en 50-årig man, en kniv, en kam och flera spelbrickor av ben och glas. Den graven daterades till perioden 200-tal till 400-talet e.Kr.

Treuddar förekommer spritt över hela Jönköpings län. De kan dateras till järnåldern (500 f.Kr.-1050 e.Kr.). Den speciella formen tolkas ofta symboliskt, till exempel att den representerar världsträdet Yggdrasils tre rötter. I äldre tid uppfattades platser med treuddar som kultplatser och i folkliga uppteckningar benämns de som ”jättegravar”. På gravfält av yngre järnålderstyp har de ofta visat sig vara markeringar för gravar, men de förekommer också ensamliggande och på gravfält av äldre järnålderstyp, som Boerydsgravfältet, och de kan då möjligen haft en annan funktion.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Boeryds gravfält (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Boeryds gravfält (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Jönköping

Adress

Från Taberg: Vik av från Bergslagsvägen och kör Nissanvägen mot nordväst knappt 3 km till ett vägmot. Ta vänster, söderut, och kör ca 300 meter. Gravfältet ligger invid vägen och har skyltning.

Koordinater:
N 6394035/E 443399
(SWEREF 99 TM) // N 57°
41’ 5,91”, E 14° 3’ 2,63”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Domarringarna. Domarringarna står tätt. Foto Jönköpings läns museum.
Domarringarnas resta stenar. På gravfältet i Boeryd är domarringarnas resta stenar särskilt iögonfallande. Foto Jönkö- pings läns museum.