Kyrkestadens hägnad och gravfält – Jönköpings läns museum
Vy över Kyrkestaden från nordost.

Kyrkestadens hägnad och gravfält

Kyrkestaden är en av länets mer mytiska fornlämningar och ingen har ännu kunnat fastställa dess funktion eller ålder. Fornlämningen består av en 62 x 27 meter stor hägnad med en 5 meter bred och ½ meter hög stenvall. På den västra kortsidan finns en öppning.

Hägnaden ligger i en tallskog på en flack platå och markytan är täckt av ljung som vittnar om alltför hårt betestryck. Den ligger i gränslandet mellan landskapen Västergötland och Småland och märkligt nog går gränsen för Göta älvs och Motala ströms huvudavrinningsområden just här.

Benämningen Kyrkestaden är grundat ur en sägen. Här skulle Habo kyrka byggas, men det som byggdes på dagen revs ner av trollen på natten och arbetet fick därför avbrytas.

I närheten av Kyrkestaden ligger två gravfält. I östra kanten finns ett med fem gravar och knappt hundra meter längre norrut ligger ett större med elva gravar. Utifrån gravtyperna, bland annat domarringar, en treudd, runda och kadratiska stensättningar, kan de dateras till järnålderns mitt, d.v.s. Kr f – 500 e Kr.

Gravfälten har präglat en del av teorierna om Kyrkestaden – att den är en inhägnad för en forntida grav- eller kultplats. Den har också liknats med de folkvandringstida fornborgarna. Den skulle i så fall främst ha tjänat som en tillflyktsborg när fara hotade. Andra teorier är att den har utgjort någon form av politisk samlingsplats eller att det förekommit kreaturshandel här. För att utforska mer om Kyrkestaden genomfördes en utgrävning 1993, men den gav inga nya svar på frågorna.

Gåtan kring Kyrkestaden är således ännu olöst, men förhoppningsvis blir anläggningen föremål för framtida undersökningar. Man finner nog svaren – men till dess lever myten vidare…

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Kyrkestadens hägnad och gravfält  (pdf 3 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Kyrkestadens hägnad och gravfält (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Habo

Adress

Efter ombyggnaden av väg 26/47 mellan Jönköping och Mullsjö har tillgängligheten försvårats. Önskar man besöka platsen får man finna lämplig väg på egen hand.

Koordinater:
N 6415662 / E 436843
(SWEREF 99 TM). N 57°
52’ 42,01”, E 13° 56’ 6,39”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Stensättning på gravfältet norr om Kyrkestaden. Foto Jönköpings läns museum. Denna stensättning är belägen på gravfältet norr om Kyrkestaden. Foto Jönköpings läns museum.
Vy över Kyrkestaden från nordost. Vy över Kyrkestaden från nordost. Foto Leif Gustavsson/L.G.foto.
Karta över området.