Åsenhöga ödekyrkogård – Jönköpings läns museum
Åsenhöga ödekyrkogård.

Åsenhöga ödekyrkogård

Väster om Åsenhöga kyrka ligger socknens gamla kyrkplats. När dagens nyklassicistiska kyrka byggdes 1857 revs den gamla träkyrkan och kyrkogården övergavs.

Under 1900-talet har ödekyrkogården försiktigt iordningställts. Den stämningsfulla platsen ger en äkta bild av hur landsbygdens småländska kyrkogårdar såg ut före industrialismen. De var vildvuxna ängsmarker med naturligt upptrampade gångar. Ofta var det klockarens löneförmån att få bärga höet på kyrkogården.

Kyrkplatsen i Åsenhöga etablerades under medeltiden. Som i så många andra skogssocknar byggde bönderna kyrkan av trä. Altarplatsen är nu markerad med ett kors. Vad som i sammanhanget förefaller exklusivt är det 30-tal vårdar av huggen sandsten som står på kyrkogården. Dessa är från 1684-1832 och vittnar om en lokal gravkonsttradition som dog ut i och med industrialismens maskinellt producerade vårdar. Handhuggna stenvårdar var i andra delar av länet en lyx. Ofta utmärktes gravarna endast med en liten jordhög eller en trävård som efter hand ruttnade bort. Än mer ovanlig är den vackra gjutjärnshäll från 1712 som ligger över kyrkoherde Lacanders grav.

Kyrkogårdens yta var uppdelad efter socknens olika gårdar, varje hemman hade sin gravplats. De flesta av dessa ligger norr om platsen för kyrkan. Vanligen förknippades nordsidan med mörker och onda makter, men här var sydsidan helt enkelt för vattensjuk för begravningar. År 1770 uppges att kyrkan ”står i en däld så djup, at hon med djupa diken måste förwaras för wattnets upstigande”.

Kring kyrkogården löper en mossbelupen stenmur från 1789. Innanför är ett dike som anlades 1811 för vattnets bortledande. Ingången i öster har en timrad stiglucka som täcks av ett spåntak. Denna är från 1695 och ursprungligen fanns likadana i söder och norr – en skyddad plats för allmogens samtal och affärer i anslutning till gudstjänsten.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Åsenhöga ödekyrkogård (pdf 3 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Åsenhöga ödekyrkogård (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Gnosjö

Adress

Åsenhöga ligger ca 6 km
nordost om Gnosjö. Ödekyrkogården
ligger vid
hembygdsgården, ca 300 m
väster om kyrkan.

Koordinater:
N 6363298 / E 427390
(SWEREF 99 TM) // N 57°
24’ 23,90”, E 13° 47’ 29,31”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Tovig ängsmark med handhuggna gravstenar från 1700-talet. Tovig ängsmark med handhuggna gravstenar från 1700-talet. Foto Jönköpings läns museum.
Åsenhöga ödekyrkogård. Åsenhöga ödekyrkogård. I bakgrunden är en timrad stiglucka från 1695, förr en vanlig syn på länets kyrkogårdar. Foto Jönköpings läns museum.
Karta över området Karta över området.