Marieholms bruk – Jönköpings läns museum

Marieholms bruk

Marieholms bruk som ligger på gränsen mellan Kävsjö och Åsenhöga socknar fick sina privilegier av Bergskollegiet 1836 och något år senare var den första stångjärnshammaren i drift.

Verksamheten utvecklades och i slutet av 1840-talet var manufaktursmidet omfattande. Då tillverkades hästskor, billar, hästskosöm, spadar, sågblad, hackor, spjäll, bandjärn, skenjärn, såglinor och släggor. Tidigt framställdes spik i form av så kallade klippspik och när trådspiksproduktionen kom i gång i slutet av 1860-talet var Marieholms bruk tidigt ute i relation till flertalet andra bruk. År 1862 började man tillverka kedjor och kättingar och samtidigt inrättades valsverk. Marieholms produktion av järn blev dock kortvarig. Den första masugnen fungerade aldrig och därför uppfördes en ny masugn 1870, som var i drift fram till 1891.

Under 1900-talets första hälft var jordbruksmaskiner den huvudsakliga produktionen i Marieholm. Nästa industriella epok blev båtfabriken och plastbåtarna från Marieholm är fortfarande välkända, trots att det är nästan 30 år sedan produktionen lades ner.

Kärnan i bruksmiljön består i dag av den gamla fabriken med bevarade magasin, herrgårdsbyggnaderna, ladugården, de tidigare arbetarbostäderna vid Hammardammen, modellboden, renseriet, blåsmaskinshuset, det gamla kontoret/posthuset samt den nya fabriken.

Under senare år har industrimiljön iståndsatts och restaurerats. Den gamla kniphammaren har återbördats till sin ursprungliga plats i den gamla fabriken. Vidare har en gjuta och ett nytt vattenhjul tillverkats. Turbinen från 1899 har restaurerats och den producerar i dag el för byggnadens husbehov.

Det finns vandringsleder längs Skärvån och dessa passerar bland annat ruinen efter Saxhyttans valsverk. Skärvån och vattenkraftens betydelse för industrins utveckling är ännu påtaglig med det välbevarade dammsystemet längs åns flöde.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Marieholms bruk (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Marieholms bruk (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Gnosjö

Adress

Från länsväg 152 mellan
Skillingaryd och Hillerstorp
sväng av västerut, skyltat
Marieholm.

Koordinater:
N 6360770 / E 431358
(SWEREF 99 TM). N 57°
23’ 4,41”, E 13° 51’ 29,58”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Industrimiljön i Marieholm med vattendraget som utgångspunkt för etableringen. Foto Leif Gustavsson/L.G.foto.
Marieholms bruk. Marieholms bruk. Till höger syns kyrkan som ursprungligen var ett stenmagasin. Till vänster syns den gamla fabriken med fångdammen framför. Foto Jönköpings läns museum.
Karta över området Karta över området.