Gravfältet i Smålandsstenar – Jönköpings läns museum
Flygbild över Västbo hembygdsgård och domarringarna i Små- landsstenar.

Gravfältet i Smålandsstenar

Vid Västbo hembygdsgård, grundad 1902 och därmed Sveriges äldsta, ligger ett av traktens största gravfält. Platsen hette tidigare Skäppekullen, men ändrades till Smålandsstenar på 1820-talet. Bakom namnbytet låg den fornminnesintresserade prosten Daniel Nordin. Namnet i sig är en förvanskning av Smale stenar. Smale är ett äldre ord för får och getter och visar att området tidigare använts som betesmark för småboskap.

Gravfältet i Smålandsstenar är från järnåldern och består av fem domarringar och en ensamliggande sten. Domarringarna är mellan 8 och 20 meter i diameter och uppbyggda av ett udda antal stora stenar. Många stenar saknas i dag men gropar i marken visar var de stått. Stenarna har troligtvis fraktats bort vid något tillfälle för att användas i husbyggen eller liknande. I en av de största domarringarna ligger ett stort stenblock som i äldre tradition tolkats som ett offeraltare.

Domarringarna i Smålandsstenar har inte undersökts, men arkeologiska utgrävningar på andra platser visar att de restes över människor som kremerats. I de nedgrävda gravgömmorna ligger de brända benen, men också föremål som krukskärvor, lerkärl, knivar, kammar, dräktnålar och spelbrickor. Utifrån tidigare utgrävningar i länet kan dessa gravar dateras från 200-talet till 600-talet efter Kristus.

Ända sedan domarringar började anläggas under brons- åldern har de tilldragit sig människors intresse. Exempelvis trodde Carl von Linné att de var tingsplatser medan andra tänkt att de använts för sjukdomsbot, gudaoffer, anfäderskult, astronomiska studier eller varit samlingsplatser vid större högtider. I lokal tradition kallas vissa domarringar för danskgravar och relateras till de danska krigstågen på 1560-talet. I dag är domarringsgravfältet ett av länets smultronställen och är lokalt platsen för det årliga valborgsmässofirandet.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Gravfältet i Smålandsstenar (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Gravfältet i Smålandsstenar (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Besök digitalt med Google Streetview

Information


Kommun

Gislaved

Adress

Kör Nissastigen (Rv 26).
Sväng österut vid hänvisningsskylt
ca 1,5 km norr om
Smålandsstenar.

Koordinater:
N 6337618 / E 404952
(SWEREF 99 TM). N 57°
10’ 18,86”, E 13° 25’ 40,93”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

En av domarringarna i domarringsgravfältet, Smålandsstenar. En av domarringarna i domarringsgravfältet, Smålandsstenar. Foto Jönköpings läns museum.
Flygbild över Västbo hembygdsgård och domarringarna i Små- landsstenar. Flygbild över Västbo hembygdsgård och domarringarna i Små- landsstenar. Bakom trädridån i bakgrunden rinner Nissan. Foto från SV. Foto Leif Gustavsson/ L.G.foto.
Karta över området.