Stengårdshults kyrka – Jönköpings läns museum
Stengårdshults kyrka och klockstapel.

Stengårdshults kyrka

För kyrkorna på landsbygden innebar 1800-talet en förnyelse. Många kyrkor byggdes om, ännu fler nyuppfördes. Därför har få kyrkor tillkommit under 1900-talet på landsbygden och ofta har det då rört sig om ersättningskyrkor för äldre som eldhärjats.

Mitt i söndagsgudstjänsten i november 1907 upptäcktes att gnistor från kaminröret antänt kyrkan i Stengårdshult. Till en början koncentrerade man sig på släckningen, men när elden blev övermäktig började man i stället bära ut de inventarier som kunde räddas. Ett par timmar senare var kyrkobyggnaden en ruin.

Det var inte den första kyrkan i Småland som brann, men konsekvenserna blev särskilt förödande eftersom kyrkan var byggd helt i trä, vilket var ovanligt. När man planerade för en ny kyrka arbetade man på två fronter. Dels måste nya ritningar tas fram, dels började man samla byggnadsmaterial. Ansvaret för gestaltningen av den nya kyrkan gick till arkitekten Torben Grut i Stockholm. Grut gjorde sig samtidigt känd som arkitekten som ritade Stockholms stadion till olympiaden 1912.

Stengrunden till den nya kyrkan byggdes 1910 och de två följande åren uppfördes resten av kyrkan samt den intilliggande klockstapeln.

Stengårdshults kyrka är utformad som en så kallad basilika. Detta innebär att den har ett högre mittparti med fönster upptill och lägre sidopartier. När kyrkan var ny hade den vit fasad och vitt dominerade även interiört. Den vita färgsättningen frångicks endast i enstaka förgyllda detaljer och i bänkarnas och dörrarnas gråblå kulör. Vid nyligen genomförda restaureringar av kyrkan har man strävat efter att återskapa den ursprungliga färgsättningen.

Arkitekten Grut var i ungdomen idrottsman och svensk mästare i tennis. Detta var väl en anledning till att han fick rita Stockholms stadion. Under sitt yrkesliv fick han rita flera andra träkyrkor i bland annat Norrland.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Stengårdshults kyrka (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Stengårdshults kyrka (pdf 1 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Gislaved

Adress

Kyrkan ligger öster om
Nissastigen (Rv 26). Sväng
österut vid Norra Unnaryds
kyrkby mot Stengårdshult.

Koordinater:
N 6379510 / E 429500
(SWEREF 99 TM) // N57°
33’ 9,288’’, E13° 49’ 18,798’’
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Stengårdshults kyrkas interiör. Stengårdshults kyrkas interiör. Foto Jönköpings läns museum
Stengårdshults kyrka och klockstapel. Stengårdshults kyrka och klockstapel. Foto Jönköpings läns museum
Karta över området. Karta över området.