Trästaden Eksjö – Jönköpings läns museum
Målning av stora torget i Eksjö.

Trästaden Eksjö

Eksjö etablerades vid det viktiga vägmötet med den nord-sydliga vägen från danska gränsen norrut mot Skänninge och den öst-västliga vägen mellan Jönköping och Västervik. Som stad växte Eksjö sannolikt fram under 1300-talet, men stadskärnan låg då ca 500 m sydväst om dagens centrum. När staden brann ner 1568 under det nordiska sjuårskriget återuppbyggdes den på dess nuvarande plats där kyrkan låg sedan tidigare.

Stadskärnan har i dag så många ålderdomliga drag och så omfattande träbebyggelse att stora delar av den är skyddad som byggnadsminne. Samtidigt har stadskärnans delar olika karaktär. Kvarteren norr om Stora torget präglas av stadsplanen från 1500-talets slut. Här finns också den äldsta träbebyggelsen. Området söder om Stora torget drabbades av en stadsbrand 1856 och utplånades. Vid återuppbyggnaden gjordes en ny stadsplan med raka och bredare gator. Denna del av Eksjö har trähus främst från 1800-talets andra hälft.

Många av gårdarna i staden har hög ålder och en intressant historia. En av dessa är Aschanska gården vid Norra Storgatan 18. En del av gårdens bebyggelse tillkom på 1790-talet när apotekaren Rydell drev sitt apotek här. Gården har emellertid fått sitt namn efter familjen Aschan, som bodde och drev en garverirörelse i gården från 1830-talet. I dag kan man uppleva ett helt inrett borgerligt hem från slutet av 1800-talet här.

Ett exempel på den bebyggelse som skapades söder om torget efter stadsbranden är sidenhandlaren Borgs hörnhus vid Stora torget 1, vilket uppfördes 1857. Ett modernt drag bland dessa gatuhus var att man försåg trästommarna med fasadputs.

Förutom alla stadsgårdar finns det flera andra märkliga byggnader. Kyrkan består av ett torn från 1784 och ett långhus invigt 1889. Efter förändringarna på 1880-talet försågs tornet med en hög spira, men den ersattes på 1920-talet i sin tur av den nuvarande tornhuven, som är en kopia av den ursprungliga.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Trästaden Eksjö (pdf 1 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Trästaden Eksjö (pdf 1 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Eksjö

Adress

Eksjö ligger vid mötet mellan
riksväg 40 och 32. Norr om
Stora torget och kyrkan ligger
”gamla stan” och söderut
ligger ”nya stan” som tillkom
efter 1856 års brand.

Koordinater:
N 6391635 / E 498257
(SWEREF 99 TM) // N
57° 40’ 1,126” / E 14° 58’
14,838” (WGS84)

Kategorier

Bilder

Målning av stora torget i Eksjö. Denna målning av Stora torget i Eksjö skapades av Axel Otto Mörner omkring 1840. Bortom den ivriga torghandeln skymtar den norra stadsdelen med den ålderdomliga träbebyggelsen. Original i Jönköpings läns museums ägo.
Ett litet torg där Färgaregatan och Nygatan möts. I den norra, äldsta stadskärnan finns en stadsplan med medeltida drag. Ett exempel på detta är att gatorna möter varandra i ett litet torg, som här där Färgaregatan och Nygatan möts. Foto ca 1900, Jönköpings läns museum.
Karta över området. Karta över området.