Hagby rundkyrka – Jönköpings läns museum
Vita väggar med ett rött fönster högt över golvet.

Hagby rundkyrka

Publicerat: 28 dec, 2016

Konservering av kalkmålningar i Hagby rundkyrka utanför Kalmar

Vårvintern 2016 utfördeskonserveringsarbeten i Hagby kyrka. Samtidigt pågick omfattande renoveringsarbeten som bland annat innebar helt nytt golv och många tekniska finesser. Kyrkan hade dessförinnan varit stängd i närmare sex år på grund av klimatrelaterade problem.

Konservering

Av kyrkans inventarier var det bara det medeltida triumfkrucifixet som skulle behållas i kyrkorummet. Konserveringsarbetet omfattade stabilisering och rengöring av muralmålningar, från flera århundraden. Dessutom konserverades det medeltida triumfkruxifixet. Kyrkorenoveringen i övrigt var i stort sett färdig när vårt arbete kunde påbörjas. Det innebar framförallt en utmaning för att få en snygg övergång mellan de nykalkade vita ytorna och de äldre dekorerade väggytorna.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Vita väggar med ett rött fönster högt över golvet. Alla väggar var redan kalkade och färdiga när konserveringen av dekorfragmenten skulle börja. Målningarna är smutsiga och ligger på en ganska varmgul kalk. Foto Gunnel Rosenquist, före konservering.
Vit byggnad med toppigt tak. Blå himmel Hagby kyrka är den största av Sveriges kvarvarande rundkyrkor och uppfördes troligen under senare hälften av 1100-talet. Foto Gunnel Rosenquist.
Hand med liten pensel och del av ett måleri som tappat en del färg. Av de ursprungliga invigningskorsen, så kallade konsekrationskors, finns åtta kvar. De var tolv från början. Foto Gunnel Rosenquist, under konservering.
Krucifixet åtgärdades i en anna lokal. Foto Ninni Ekre, efter konservering.