Konservering av målningar i Vetlanda museum – Jönköpings läns museum
Målning med människor och häst i en guldram.

Konservering av målningar i Vetlanda museum

Publicerat: 28 dec, 2016

Vetlanda museum

Vetlanda museum har flera fina konstverk i sina utställningslokaler. I ett ljust rum visas bland annat några verk av den lokale konstnären Ludvig Frid, som var verksam under 1800-talets senare hälft. Frid är mest känd som kyrkomålare, bland annat finns hans monumentala väggmålningar i Vetlanda kyrka. I Vetlanda museum finns målningar med motiv hämtade ur nordisk mytologi, en för tiden förhållandevis vanlig motivkälla att ösa ur.

Konservering av målningar

I slutet av november gjordes en del konserveringsinsatser på 6 st målningar. Av dessa var 4 av Ludvig Frid, medan de båda andra målades av Gustaf Svensson, en annan lokal konstnär, dock någon generation senare än Frid. Många Vetlandabor har säkert sett hans väggmålningar i Vetlanda stadshotell. De två målningar som Vetlanda museum äger är dock utförda på duk, och har landskapsmotiv.

Målningarna hade olika typer av skador, bland annat krackeleringar och färgresningar. Några av dem var också smutsade och satt illa monterade i prydnadsramarna. De åtgärder som utförts var i första hand nedfästning av skikt, men även rengöring.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Målning med människor och häst i en guldram. Målning av Ludvig Frid, Lokes dom. Foto Ninni Ekre.
Del av målning med blå himmel, vita moln och träd. Landskap av Gustaf Svensson. Rengöring pågår. Foto Ninni Ekre, under konservering.
Detalj av målning med vitt, blått och gult. Detalj av Lokes dom, med krackelering och färgresning. Foto Ninni Ekre, före konservering.
Målning med nakna kvinnor och en sovande man. Målning av Ludvig Frid, Näckastolen. Foto Ninni Ekre.