Åttaåring fann järnålderssvärd – Jönköpings läns museum
Liggande bild av okonserverat svärd

Åttaåring fann järnålderssvärd

Publicerat: 2 okt, 2018

I somras gjordes ett spektakulärt fynd av ett järnålderssvärd i sjön Vidöstern. Upptäckaren var en 8-årig flicka som trampade på svärdet en bit ut i vattnet intill en badplats. Flickans familj kontaktade arkeolog Annie Rosén vid Jönköpings läns museum. Hon kunde snabbt konstatera att det var ett märkvärdigt och mycket intressant fynd.

Svärdet är sammantaget 85 cm långt och ovanligt välbevarat med bland annat svärdsskida i trä och läder. Det har preliminärt bedömts vara från järnåldern, det vill säga minst 1000 år, kanske till och med 1500 år gammalt. Djupet där flickan fann svärdet är endast ca en halvmeter. Vi vet inte varför svärdet en gång hamnat i vattnet, men när vi tillsammans med länsstyrelsen undersökte platsen i september gjordes ytterligare förhistoriska fynd, bland annat ett dräktsmycke från 300?400-talet e.Kr. Svärdet befinner sig för närvarande hos konservator. Bilden ovan visar svärdet som det såg ut när det precis dragits upp ur dyn.

Dräktsmycke i metall samt linjal som visar att det är ca 6 cm långt.

Fibulan (dräktsmycket) är ca 6 cm lång och .

I dagarna kommer Jönköpings läns museum, länsstyrelsen i Jönköpings län och medlemmar ur Sveriges Metallsökarförening att söka i vattnet i fyndområdet för att se om det finns ytterligare föremål som kan bringa klarhet i hur fynden ska tolkas ? handlar det om gravar som eroderat ut i sjön, offerfynd i vatten eller borttappade föremål?

En dykare och en person i vadarbyxor står en bit ut i vattnet i en skogssjö.

Med hjälp av metalldetektorer och dykare söks fyndplatsen av.

 

 

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Mikael Nordström

Enhetschef Kulturmiljö