Konservering, Kumlaby kyrka – Jönköpings läns museum
Mörkt fönster i en putsad och kalkad vägg.

Konservering, Kumlaby kyrka

Publicerat: 28 dec, 2016
Konservering av utvändig äldre puts på Kumlaby kyrka på Visingsö

Under sommaren 2016 restaurerades hela fasaden på Kumlaby kyrka. Kring ett par äldre, medeltida fönsteröppningar fanns rester av både medeltida och 1600-talsputs, delvis med mycket små fragment av en röd dekor. Lös puts stabiliserades av vår konservator som också lagade det fina nätverk av sprickor som fanns i den medeltida putsen.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Mörkt fönster i en putsad och kalkad vägg. På norrsidan finns spår efter kyrkans äldsta fönsternisch, smal och med spetsbåde. Nischen förstördes delvis på 1600-talet när ett större, fyrkantikgt fönster sattes in i stället. Det fina nätverket av sprickor i den äldre nischen har lagats av konservator. Ytan ska sedan kalkas tillsammans med hela fasaden. Foto Gunnel Rosenquist, efter konservering.
En platta med röd färg hålls intill fragment av röd färg. Den röda dekorfärgen runt norra fönsternischen dokumenterades med hjälp av referensprover. Foto Gunnel Rosenquist, efter konservering.
Vit vägg med svart fönster. Fönstret i den norra fasaden. Foto Margareta Olsson, före restaurering av fasaden.