Trädplantering i Trädgårdsgatan (Pdf 2 Mb) – Jönköpings läns museum

Trädplantering i Trädgårdsgatan (Pdf 2 Mb)

Publicerat: 30 okt, 2023

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fornlämning L1973:2508 i samband med trädplantering i Trädgårdsgatan, fastigheten Väster 1:1, Jönköpings stad, Jönköpings kommun

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2023:32
Författare: Kristina Jansson
Socken: Jönköping
Kommun: Jönköping
Sidor: 24

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Kristina Jansson

Arkeolog