Bronsåldersgravar i Råslätt (Pdf 9 Mb) – Jönköpings läns museum

Bronsåldersgravar i Råslätt (Pdf 9 Mb)

Publicerat: 6 nov, 2023

Arkeologisk undersökning av stensättning L2021:7126 med anledning av planerna på byggnation av sporthall inom fastigheten Råslätt 6:1, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2023:17
Författare: Anna Ödeén
Socken: Jönköping
Kommun: Jönköping
Sidor: 120

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anna Ödeén

Arkeolog