Spår av boplats och odling (Pdf 1 Mb) – Jönköpings läns museum

Spår av boplats och odling (Pdf 1 Mb)

Publicerat: 5 maj, 2023

Arkeologisk förundersökning av fornlämning L1970:3874, härd, inför planerad husbyggnation inom fastigheten Gränna 8:4, Gränna socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2023:11
Författare: Anna Ödeén
Socken: Gränna
Kommun: Jönköping
Sidor: 20

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anna Ödeén

Arkeolog