Björnshult 1:5 (Pdf 3Mb) – Jönköpings läns museum

Björnshult 1:5 (Pdf 3Mb)

Publicerat: 5 maj, 2023

Arkeologisk utredning av tilläggsyta inför ny dragning av riksväg 40, förbifart Eksjö, inom fastigheten Björnshult 1:5, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2023:12
Författare: Jörgen Gustafsson
Socken: Höreda
Kommun: Eksjö
Sidor: 16

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Jörgen Gustafsson
Jörgen Gustafsson

Arkeolog