Kålgårdar i Jönköpings utkant (pdf, 7 Mb) – Jönköpings läns museum

Kålgårdar i Jönköpings utkant (pdf, 7 Mb)

Publicerat: 17 mar, 2020

Arkeologisk undersökning av stadslager RAÄ-nr Jönköping 50:1 (L1973:2508) inom del av fastigheten Domherren 23 i Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2019:45
Författare: Susanne Haltiner Nordström
Socken: Jönköping
Kommun: Jönköping
Sidor: 112

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk