Järnåldersgården i Ekparken. Ark. för- och slutundersökn. av en boplats inför husbyggnation inom fastigheten Rosenlund 2:1 – Jönköpings läns museum

Järnåldersgården i Ekparken. Ark. för- och slutundersökn. av en boplats inför husbyggnation inom fastigheten Rosenlund 2:1

Publicerat: 9 jan, 2018

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2003:32
Författare: Lisa Skanser
Socken: Ljungarum
Kommun: Jönköping
Sidor: 73

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk