Skolgatan och Västgötagatan. Arkeologisk schaktkontroll inom område för medeltida kulturlager och bebyggelselämningar, RAÄ 50, Jönköpings stad – Jönköpings läns museum

Skolgatan och Västgötagatan. Arkeologisk schaktkontroll inom område för medeltida kulturlager och bebyggelselämningar, RAÄ 50, Jönköpings stad

Publicerat: 9 jan, 2018

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2008:89
Författare: Susanne Nilsson
Socken: Jönköpings stad
Kommun: Jönköping
Sidor: 13

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk