Inför planerad utvidgning av bergtäkt i Dalaberget. Arkeologisk förundersökning av förmodade områden med röjningsrösen Hallsberg 303, 306 samt 308 inom Tomta 1:3 och 1:6 (Örebro län) (pdf, 4 MB, nytt fönster) – Jönköpings läns museum

Inför planerad utvidgning av bergtäkt i Dalaberget. Arkeologisk förundersökning av förmodade områden med röjningsrösen Hallsberg 303, 306 samt 308 inom Tomta 1:3 och 1:6 (Örebro län) (pdf, 4 MB, nytt fönster)

Publicerat: 15 dec, 2017

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2016:42
Författare: Ådel V. Franzén
Socken: Hallsberg
Kommun: Hallsberg
Sidor: 60

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk