Gata genom sekler. Förundersökning och arkeologisk undersökning av Eriksgatans/Västra Storgatans sträckning inom del av RAÄ 50 – Jönköpings äldre stadsområde, inför iordningställande av Lundströms plats år 2010 – Jönköpings läns museum

Gata genom sekler. Förundersökning och arkeologisk undersökning av Eriksgatans/Västra Storgatans sträckning inom del av RAÄ 50 – Jönköpings äldre stadsområde, inför iordningställande av Lundströms plats år 2010

Publicerat: 15 dec, 2017

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2016:41
Författare: Claes Pettersson & Anna Ödeén
Socken: Jönköpings stad
Kommun: Jönköping
Sidor: 104

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk