Presentation av länsmuseets arkiv del 1 – Dagarkivet – Jönköpings läns museum

Presentation av länsmuseets arkiv del 1 – Dagarkivet

Publicerat: 6 jul, 2013

Arkivet beskrivs på hemsidan under rubriken Museets samlingar, men tåls att uppmärksammas även här med några exempel. I en serie blogginlägg kommer jag att berätta om de länsmuseets olika arkivbestånd.
En av arkivlokalerna går under namnet Dagarkivet och det innehåller handlingar från olika tidsperioder som kan vara intressant både för hembygdsforskare och för andra som vill hitta fakta om bygdens historia.
Dagarkivet består av två huvuddelar: Det topografiska materialet som är ordnat efter kommuner och församlingar och den andra delen som är ordnat efter ämnen. Den senare delen innehåller personarkiv, smålandskonstnärer, industri, kultur och kommunikation.

I kommande inlägg i bloggserien ”Länsmuseets arkiv” kommer vi att fördjupa oss i Dagarkivets samling.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Henrik Johansson

Arkivarie


Bilder