Bakgården på Fortunagatan 13 – Jönköpings läns museum
Svartvit bild på en husknut

Bakgården på Fortunagatan 13

Publicerat: 9 jul, 2013

Just nu visar museet en fotoutställning med bilder från bakgårdar i Jönköping. De flesta av bilderna är tagna under första halvan av 1900-talet. Några av bilderna är från senare tid, foton på äldre gårdar som undkom rivningarna under 1960- och 70 talen. Ett fotografi är från 1994, taget av museets fotograf Göran Sandstedt. Gården han besökte har adressen Fortunagatan 13.

Fotografiet visar en stenbelagd gård med lummig växtlighet. Långt inne på gården sitter en kvinna, som är sysselsatt med något i sitt knä. Håret har hon uppsatt i en liten knut på huvudet.  Det är så hon brukade ha det. Kvinnan är Margareta Enander. Hon var under många år en välkänd ”syfröken” i Jönköping. Från slutet av 1940-talet fram till 1978 fick många Jönköpingselever glädjen av att möta henne och hennes okonventionella undervisning i textilslöjd.

Naturen var en inspirationskälla i Margaretas skapande. I undervisningen använde hon dess färger, former och material. Hon visade också öppenhet mot andra skolämnen och andra tekniker utöver de textila. Följaktligen fick hennes elever även arbeta med material som lera, trä, rot, ben och horn. Margareta var fascinerad av handens arbete. Hon menade att arbete med händerna ger en förmåga till koncentration, som människan har nytta av hela sitt liv.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Maria Ridderberg

Intendent samlingar