Källan till Lennart Palmérs måleri – Jönköpings läns museum

Källan till Lennart Palmérs måleri

Publicerat: 5 jul, 2018

Månadens konstverk – juli
Konstnär: Lennart Palmér
Titel: Spegling
År: 1974

Lennart Palmér har själv uttryckt att naturen finns som en inspirationskälla till allt hans måleri, men det handlar inte om att måla av det sedda, utan att låta det omvandlas och bli till bilder av rytm, ljus och färg.

Lika viktigt som den småländska naturen var för hans måleri, var också de upplevelser han fick under sina resor till andra länder. Palmér utbildade sig vid Otte Skölds målarskola i Stockholm samt gjorde ett antal studieresor till olika konstmuseer i Europa. Stilen på hans verk betecknas först tillhöra naturalism, sedan konkretism, därefter abstrakt och till sist geometriska former.

För mig blir hans verk Spegling mer en känsla av en sinnesstämning än att försöka avbilda landskapet. Det handlar inte om att försöka se vad verket föreställer utan för mig skapar de upplösta gröna och blå färgerna ett lugn, en skön känsla av absolut närvaro, att vara här och nu.

/Jonas Nilsson

Konstverket visas i utställningen På spaning – en vandring bland konsten på museet

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
medarbetare
Jonas Nilsson

Producent konst