Takmålningar och altarvägg i Bäckseda kyrka – Jönköpings läns museum

Takmålningar och altarvägg i Bäckseda kyrka

Publicerat: 4 jul, 2018

På långfredagen 1915 eldhärjades Bäckseda kyrka utanför Vetlanda, en kyrka med anor från 1200-talet, och all inredning gick förlorad. Kvar stod de sotiga murarna. Åren 1917-18 byggdes den nuvarande kyrkan upp, med de gamla murarna som bas och med en strävan att efterlikna den tidigare byggnaden i färg och form.

Tak och altaruppsats
Även kyrkorummets platta trätak strävade man att återskapa i en äldre stil. Det är målat i limfärg och dekoren i både kor och långhus utgörs av indelade fält med stjärnformer, kurbitsmålningar och annan växtornamentik. Takdekoren utfördes av konstnären Yngve Lundström, då verksam i Stockholm.

Yngve Lundström föddes i Göteborg 1885. Som 20-årig konstnärsstudent gick han på Valands konstskola, men etablerade sig senare i Stockholm. Dekorativa måleriarbeten av hans hand återfinns i både profana och kyrkliga miljöer över i stort sett hela Sverige.

I koret finns altarprydnaden som är utförd av skulptören Tore Strindberg från Stockholm. Den utgörs av en relief med de tolv apostlarna, sex på vardera sidan om det höga, smala korfönstret. Materialet är fint bruk som sedan målats med limfärg i blå toner. Relieferna är infattade i ett ramverk av bemålat trä.

Konservering

Under 2018 års första månader har flera stora insatser i kyrkorummet pågått, varav konservering varit en. Vid tidigare restaureringar i Bäckseda kyrka verkar mycket lite konserveringsarbete ha gjorts.

Skador i form av kraftig färgspjälkning och även mörka fuktrosor efter äldre vattenläckor i taket uppmärksammades för flera år sedan. Takmålningarna var dessutom mörknade av bland annat sot från stearinljus. Limfärgen visade sig vara mycket torr och ?pudrig?. Rengöring gjordes med sotsvamp, parallellt med nedfästningen av lösa färgflagor. Bindemedlet fick tillföras genom ett tunt japanpapper för att säkerställa att flagorna inte borstades bort av penseln. Flera partier tonades in eller retuscherades på grund av de störande och mörka fuktfläckarna.

Skador på altarväggens reliefer hade uppkommit i det bärande materialet, i första hand till följd av att det omgivande ramverket rört sig. Det hade i sin tur pressat det bruk som legat för nära inpå så att det spruckit upp och material delvis hade förlorats. En del urslag och andra skador fanns också i bruket. Hela altarprydnaden var kraftigt smutsad.

Stabilisering och ilagning gjordes på de ställen där material satt löst eller saknades. Saknade delar har modellerats av gipsspackel som sedan tonades in med akvarell och/eller gouache. Även här var limfärgen var mycket känslig, och rengjordes med sotsvamp.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Apostel, detalj av altaruppsatsen. Putsen i övre kanten har tryckts ned av ramverket och spruckit. Samtliga foton: Ninni Ekre.
Detalj av altaruppsatsen. Rengöring pågår.
Takmålning i kor, rengöring med sotsvamp.
Takmålning i kor, spjälkande färgskikt före nedfästning.
Takmålning i långhus, nedfästning pågår. Bindemedlet påförs genom så kallat japanpapper. Här syns också mörka ringar efter äldre fuktskada.