Julkorten – en av de mest omtyckta traditionerna – Jönköpings läns museum

Julkorten – en av de mest omtyckta traditionerna

Publicerat: 20 dec, 2013

Julkorten är lite mer än 150 år gamla. Det var i England som det första julkortet sändes ut. Riktigt när och var det första julkortet kom till vet man inte. Julkorten kan ha sitt ursprung i de brev som engelska skolpojkar på internatskolor skrev hem till sina föräldrar före julferierna. I dessa brev berättade pojkarna om hur duktiga de varit i sina studier och utbad om presenter när de kom hem till jul. Breven skrevs i regel på färgat papper med fantasifulla mönster och också handmålade illustrationer. Någon gång under 1800-talet lär det första egentliga julkortet ha framställts. Det gjordes i en liten handkolorerad upplaga på 1000 ex. Många av det dåtida Englands framstående konstnärer illustrerade julkort. I slutet av 1850-talet kunde man köpa julkort i England. Men upplagorna var inte så stora och korten var ännu dyra att framställa.

Bild på en tomte som tittar in genom fönstret tillsammans med en bock.

Jenny Nyström (1854-1946) var en svensk konstnär och illustratör. Hon är mest känd för att ha givit jultomten ett ansikte i Sverige, främst genom sina illustrationer av julkort.

Det var först i slutet på 1800-talet och i början på 1900-talet som julkorten började bli populära i Sverige. Säkert bidrog Jenny Nyström med sina julkortsmotiv till att göra julkorten omtyckta.

Men även de allmänna kommunikationerna betydde säkert en hel del för att sprida seden att skicka julkort. Järnvägarnas utbyggnad och en snabbare postbefordran gjorde det möjligt att sända julhälsningar inte bara till släkt och vänner i grannskapet utan även  till dem som flyttat från hemorten.

Idag tycker många att julen inte är någon riktig jul om man inte får julhälsningar från släkt och vänner. Även om vi inte är några flitiga brevskrivare numera ? så ser vi före jul till att vi sänder julhälsningar. Och det är nog till viss del tack vare dessa julhälsningar som många vänskapsband hålls vid liv ? band som kanske annars inte funnits där.

Margaretha Engstedt, antikvarie

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder