Arbetet som konservator – Jönköpings läns museum

Arbetet som konservator

Publicerat: 20 sep, 2019

Vad innebär arbetet som konservator? Vi följde med två av våra konservatorer, Ninni Ekre och Bibi Pålenas, till Aschanska gården i Eksjö gamla trästad. Där har arbeten utförts återkommande under åren, utifrån ett upprättat åtgärdsprogram.

En noga avvägning görs vid varje konserveringsuppdrag. Det finns etiska regler som styr alla insatser. Bland annat är det viktigt att behålla en patina och spara det gamla uttrycket. De färger som används är oftast vattenbaserade – för att de arbeten som görs faktiskt ska gå att ta bort och återställa.

”- Vi ska göra så lite som möjligt, det ska knappt synas att vi har varit där. Samtidigt har vi lagt ner massor med arbete. Därför blir det väldigt viktigt att vi skriver ner allt vi gör, så det går att följa vad som gjorts.”

”- En fördom som många har om konservatorer är att man behöver ha mycket tålamod – och det är helt sant. Det går inte att stressa fram i arbetet. Sedan tror många även att det är ett väldigt konstnärligt yrke, men det stämmer inte. Visst – du behöver ha en känsla för färg. Men det är inte ett eget konstnärligt uttryck som utövas. Det handlar om att bevara och vårda det ursprungliga. Om ett målat porträtt t.ex. skulle sakna hela näsan, så får vi inte måla en ny näsa. Då får vi istället arbeta för att göra skadan mindre tydlig.”

Genom arbetet som görs blir skador, sprickor och annat mindre tydliga och iögonfallande. Helheten ska ”läka ihop”. Samtidigt ska det fortfarande synas att en konservering har gjorts och att något har åtgärdats. I taket lämnas till exempel små ”smutsrutor” för att man ska kunna se skillnaden mellan före och efter insatserna. Det är aldrig en fråga om att måla hela, stora ytor – det tillhör inte konserveringens uppdrag.

Att kunna möta människor som har frågor är en viktig del av att arbeta som konservator. Det ställs ofta frågor kring hantering av föremål, interiörer och annat. Det är roligt med förtroendet, men ibland väldigt knappt om tid.

”- Vi försöker alltid ta oss den tiden, eftersom vi är en kunskapsinstitution och det är en del av uppdraget att dela med oss av vårt kunnande.”

Uppdraget på Aschanska gården

Gården förvaltas av Stiftelsen Aschanska gården, där kommunens kulturavdelning och Eksjö museum ingår. En återkommande del i Stiftelsens Vård- och Underhållsplan är konservators insatser, vilka i första hand ska säkerställa stabiliteten i olika ytor. Arbeten har utförts både utomhus på putsytor, och inomhus på tapeter och målad interiör. En varsam rengöring har också gett interiörerna ett uppfräschat uttryck. Den befintliga Vård- och Underhållsplanen är nu nästan helt genomförd men några arbeten återstår, bland annat mindre konservatorsinsatser.

Under september 2019 har mindre lagningar av skador gjorts, som upptäckts under andra arbetens gång. Taket i övre tamburen har rengjorts – det är ett tak som smutsats hårt under årens lopp av sot från kakelugnar och kaminer, och även från den närliggande gatan.

Här kan du läsa om några tidigare uppdrag på Aschanska gården:

Aschanska gården i Eksjö

Arbetet fortsätter i Aschanska gården

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.