Från bokhyllan – Jönköpings läns museum
Tidningsuppslag med rubriken Småländskt bondeoffer

Från bokhyllan

Publicerat: 17 okt, 2017

När kriget kom till Småland

Krigshistoria och slagfältsarkeologi är inte direkt mitt stora intresse men nu konstaterar jag förnöjt att f.d. kollegan Claes Pettersson skrivit en artikel om slaget vid Getaryggen 1567 i tidskriften Populär historia. Och när Claes berättar då blir det spännande!

/Karin, bibliotekarie

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder