Från bokhyllan – Jönköpings läns museum
Omslaget till tidskriften Stad, nr 14

Från bokhyllan

Publicerat: 25 okt, 2016

Jönköping har en lång tradition av bränd jord, där kulturarvet ödeläggs

Omslaget till tidskriften Stad, nr 14

Jo, det är hårda ord. Skrivna av Kolbjörn Guwallius och publicerade i Tidskriften Stad, nr 14. Artikeln behandlar främst byggnationerna vid Munksjön och även Tändsticksområdet. Samt hur frågor om kulturmiljövård och kulturarv hanteras i Jönköpings kommun.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Karin Kristoffersson

Bibliotekarie