En ryamatta i fredens tjänst – Jönköpings läns museum
En grön ryamatta

En ryamatta i fredens tjänst

Publicerat: 24 okt, 2015

I Länsmuseets stora föremålssamling finns en ryamatta bestående av 14 gröna nyanser. Mönstret i mattan kallas Pine, det vill säga tall på svenska. Mattan ingår i en serie om fem mattor som ritades av den svenska textilkonstnären Astrid Sampe 1961.

En grön ryamatta

Tillkomsten av mattan för oss till den internationella samarbetsorganisationen Förenta Nationerna. Beställaren av mattorna var nämligen Dag Hammarskjöld som vid denna tid var generalsekreterare i FN. Mattorna var avsedda att ligga i Dag Hammarskjöldbiblioteket i FN-skyskrapan i New York.

Utsmyckningen i biblioteket skulle vara ett konstverk med internationell prägel. Astrid Sampe valde att symbolisera de fem världsdelarna med fem olika träslag. Ryamattan Pine symboliserar världsdelen Amerika. De övriga motiven är oleander för Asien, cypress för Afrika, oliv för Europa och eukalyptus för Australien. För Astrid Sampe hade trädet betydelsen av liv, växande och hopp. Valet av växtmotiv förenades också med Hammarskjölds intresse för naturen. Mattorna maskinvävdes vid Kasthalls mattfabrik i Kinna 1961?62. Dag Hammarskjöld kom aldrig att se mattorna förverkligade, då han omkom i en flygkrasch 1961.

Länsmuseets ryamatta Pine är ett av de få exemplar som tillverkades utöver mattorna för FN-byggnaden och den har varit i privat ägo i Sverige. Den är av ull, linne och jute. I samband med förvärvet av mattan 1996 kontaktade Länsmuseets dåvarande 1:e intendent Eva Londos svenska FN-delegationen i New York. De gav beskedet att mattorna inte längre fanns på plats. Vart de tagit vägen var inte klarlagt. Etnologen Eva Londos har dock fortsatt sina efterforskningar om mattorna. Alldeles nyligen kunde hon rapportera till Länsmuseet att FN-mattorna hade spårats så sent som 2013. De återfanns då hoprullade i en källare. Men de var så skadade att de kastades! I ljuset av FN-mattornas sorgliga öde blir Länsmuseets ryamatta än mer unik.

Ett foto på Dag Hammarskjöld

Foto: Dag Hammarskjöld. Foto: FN

Ryamattan som finns i Länsmuseets samling med koppling till FN och den framstående generalsekreteraren Dag Hammarskjöld leder oss också till Jönköping. Här föddes Dag Hammarskjöld, år 1905 i Villa Liljeholmen vid Östra Storgatan 91. Den rosa byggnaden kallas numera Dag Hammarskjöldhuset.

Föräldrarna var Agnes och Hjalmar Hammarskjöld. Fadern var president i Göta Hovrätt, sedermera Sveriges stadsminister 1914?17. Familjen flyttade dock snart från Jönköping och Dag Hammarskjöld växte upp i Uppsala. Dag Hammarskjöld hade en framgångsrik internationell yrkesverksamhet som nationalekonom, ämbetsman och diplomat. 1953 valdes han till FN:s generalsekreterare. Den posten hade han fram till sin död den 18 september 1961. Han omkom då i en flygkrasch i Zambia under ett FN-uppdrag.

Idag, den 24 oktober firas liksom varje år, FN-dagen för att högtidlighålla tillkomsten av Förenta Nationerna och dess viktiga uppdrag att verka för fred, säkerhet och samarbete mellan världens länder.

Maria Ridderberg, verksamhetsutvecklare

 

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Maria Ridderberg

Intendent samlingar