Alvaret på Öland - en dramatisk upptäcktsfärd i färgernas värld – Jönköpings läns museum

Alvaret på Öland – en dramatisk upptäcktsfärd i färgernas värld

Publicerat: 7 jun, 2018

Månadens konstverk – juni

Konstnär: Vera Nilsson
Titel: Alvaret, Öland
År: ca. 1929

Efter första världskriget började Europa åter byggas upp. Det rådde högkonjunktur och industrin gick på högvarv. Men det glada 20-talet fick ett abrupt slut i och med börskraschen i USA 1929. För Sveriges del kom den riktigt stora smällen med Kreugerkraschen 1932.

Vera Nilsson framställs då och då som en starkt politisk engagerad konstnär. Hon protesterade mot det spanska inbördeskriget och engagerade sig för de utsatta och svaga i samhället.

Från 1914 tillbringade Vera somrarna på Öland där hon strövade omkring på Alvaret. I början av trettiotalet vistades hon mycket i Södra Sandby på öns södra del. Inledningsvis var Veras öländska landskapsmålningar mörka och kraftfulla, för att småningom bli mer ljusa och varma.

Min tolkning av Vera Nilssons målning ”Alvaret, Öland” är att den kan vittna om hennes livslånga upptäcktsfärd i färgernas värld. Eller anade hon redan i slutet av 1920 talet vart samhället var på väg? Då hon målade in fåglarnas flykt med en expressiv penselföring, bort mot den dramatiska rosaröda himmelen på horisonten.

Jonas Nilsson
Verksamhetsutvecklare konst
Jönköpings läns museum

Konstverket visas i utställningen På spaning bland konsten i museets samling >

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
medarbetare
Jonas Nilsson

Producent konst